Rekrutacja 2017/18

Szanowny Gimnazjalisto, serdecznie zapraszamy do wspólnej nauki.

Liceum Ogólnokształcące "Computer College" jest szkołą bezpłatną. Szkoła nie jest umieszczona w systemie rekrutacji elektronicznej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego tylko dlatego, że nie jest szkołą prowadzoną przez samorząd.


Terminarz naboru do Computer College 2017-2018
Punktacja w postępowaniu rekrutacyjnym
Podanie do Liceum Ogólnokształcącego

Elektroniczny formularz zapisu
do szkoły Computer College (rekrutacja 2018/2019) Publiczne Technikum Informatyczne
 Liceum (klasa wojskowa)
 Liceum (klasa policyjna)
 Liceum (klasa straży pożarnej)
 Liceum (klasa administracyjno-prawna)
 Liceum (klasa ogólna)
 Liceum (klasa służby więziennej)
 

Partnerzy