Szkoła policealna Computer College

Szkoła Policealna "Computer College" dla dorosłych jest szkołą z uprawnieniami szkoły publicznej.
Warunkiem zapisania się do szkoły to tylko świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki na wybranym kierunku. Organ prowadzący szkoły ma ponad 20 letnie doświadczenie w działalności edukacyjnej, w tym kształceniu zawodowym młodzieży i dorosłych.
Gwarantuje dobra bazę dydaktyczną, wysoką jakość kształcenia i przyjazną atmosferę.
Wszystkie zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły w Koszalinie przy ul. H. Modrzejewskiej 71. Zajęcia w weekendy (dwa razy w miesiącu) w godz. 8.30-15.30. Część zajęć odbywa się w formie zdalnego nauczania
Oferujemy następujące kierunki kształcenia:
1. Technik informatyk;
2. Technik rachunkowości;
3. Technik administracji;
4. Technik archiwista.
Nauka w szkole jest bezpłatna, jedyna opłata to wpisowe w wysokości 100 zł. Języki obce w szkole to do wyboru język angielski, język niemiecki lub język rosyjski.

 

 

Partnerzy