Rekrutacja 2019/20

Szanowny Uczniu, serdecznie zapraszamy do wspólnej nauki.

Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" jest szkołą bezpłatną. Szkoła nie jest umieszczona w systemie rekrutacji elektronicznej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego tylko dlatego, że nie jest szkołą prowadzoną przez samorząd.


1. Informacja dot. rekrutacji

Z uwagi na nowe wytyczne dot. ochrony danych osobowych nie możemy opublikować wyniki rekrutacji do szkół "Computer College"

Informujemy, że wyniki są dostępne w sekretariacie szkoły. Na żądanie zainteresowanych wyniki możemy wysłać mail'em na adresy wskazane w podaniu.

Regulamin i terminarz rekrutacji 2019 / 2020
Podanie do Technikum Informatycznego 2019 / 2020
Projekt dla uczniów Technikum Informatycznego
Nowość! Program "Klasa ECDL" dla pierwszoklasistów!

Partnerzy